کسب و کار در دوران آلودگی

تاثیر کرونا ویروس بر کسب‌وکارها و اقتصاد جهانی شیوع کرونا ویروس قبل از هر چیزی یک فاجعه انسانی است و صدها هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده است. این موضوع همچنین تأثیر فزاینده‌ای بر اقتصاد جهانی دارد. این مقاله با هدف ارائه چشم‌انداز به رهبران کسب‌وکار در مورد وضعیت در حال تغییر و پیامدهای […]