سوالاتی که بیشتر پرسیده میشه

FAQ

خواهشمندیم پیش از تماس برای پرسیدن هرگونه پرسشی به دقت این بخش را بخوانید

در صورتی که پاسخی برای پرسش خود نیافتید می توانید بدون هیچگونه رو در بایستی از طریق تلفن،تلگرام یا ایمیل پرسش خود را مطرح کنید،ما از پاسخ دادن به سوالات شما خوشحال خواهیم شد.